Wykaz nieruchomości

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 20 października 2022 r. do 10 listopada 2022 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze (Zarządzenia Nr 390/2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2022 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, ul. Stanisława Staniszewskiego, ul. Sianożęć, ul. Filipowska.

261/2022

Top