Wydłużony termin ankiety

Wydłużony termin ankiety

Miasto wspólnie z Gminą Suwałki przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZIT MOF. W związku z tym od kilku tygodni przeprowadzane jest badanie „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto”. Do tej pory wpłynęło 500 ankiet. Prezydent Suwałk podjął decyzję o wydłużeniu badania o 2 tygodnie.

Pieniądze dedykowane na tzw. związek ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) dla Miasta i Gminy Suwałki znajdą się w puli środków finansowych z nowej perspektywy Unii Europejskiej.

 By móc z nich skorzystać musimy wspólnie z gminą opracować Strategię Rozwoju Ponadlokalnego i wskazać jakie działania chcemy zrealizować – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – Dlatego też od kilku tygodni prowadzimy konsultacje społeczne polegające na zbiórce opinii mieszkańców poprzez specjalną ankietę. Do tej pory zebraliśmy blisko 500 kwestionariuszy. Czas na ich zbieranie kończy się dokładnie dzisiaj. Podjąłem jednak decyzję o wydłużeniu tego terminu o 2 tygodnie by dotrzeć z tą informacją do większego grona osób i uzupełnić badanie o kolejne ankiety tak by wynik był jak najbardziej miarodajny – dodaje Prezydent Suwałk.

Szczegóły dotyczące ankiety można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod tym adresem.

Została ona też rozesłana za pośrednictwem systemu Librus do rodziców uczniów suwalskich szkół i umieszczona w DwuTygodniku Suwalskim. Liczymy na Państwa zaangażowanie i wypełnienie tego krótkiego badania.

ZIT ma być nową wspólną wizją rozwoju Miasta i Gminy Suwałki. ZITy w Polsce realizowane są od lat Miastu i Gminie udaje się to po raz pierwszy. Miasto z Gminą współpracuje od lat. To w mieście pracują mieszkańcy gminy, a także uczą się dzieci. Na terenie gminnych terenów odpoczywają mieszkańcy Miasta.

Strategia rozwoju lokalnego, którą w porozumieniu stworzą Gmina i Miasto zostanie opracowana przez ekspertów.
Już teraz wiadomo, że dzięki pieniądzom z ZIT oba samorządy chcą: zbudować farmy fotowoltaiczne, przekazać granty na instalacje solarne dla mieszkańców, kupić autobusy zeroemisyjne, wybudować ścieżki rowerowe łączące gminę i miasto, infrastrukturę drogową i oświatową. W grę wchodzą też stacje systemu SUWER na terenie gminy, oprawy LED oraz infrastruktura wodno-kanalizacyjna.

Oprócz środków dedykowanych na ZIT oba samorządy będą mogły brać udział w otwartych konkursach i pozyskiwać środki z Unii Europejskiej.

Top