Komisja konkursowa wybrała naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Prezydent Miasta Suwałki poinformował, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

– Monika Podziewska zam. Augustów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Monika Podziewska ukończyła studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Posiadane wykształcenie uzupełniła studiami podyplomowymi w zakresie: finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomii – rachunkowość budżetowa, rachunkowości i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego.

Ponadto uczestniczyła w wielu szkoleniach. Posiada 14 letni staż pracy w zakresie budżetu i finansów, w tym 11 letni na stanowiskach kierowniczych. Oprócz doświadczenia wykazała się dużą wiedzą w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego.

W o cenie Komisji – kwalifikacje kandydata, wiedza merytoryczna oraz długoletni staż pracy – dają gwarancję prawidłowej realizacji zadań na stanowisku naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów.