Mija kolejna – 81. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Wracają wspomnienia tych tragicznych dni. W tym miejscu przypominamy, iż w międzywojennych Suwałkach znaczny procent mieszkańców stanowili przedstawiciele społeczności żydowskiej.

Potomkowie tych, którzy odeszli (od czasu do czasu) podążają śladami swoich dziadków i rodziców. W 2021 roku Suwałki odwiedziło żydowskie małżeństwo – Ruty i Yoram Moed. Była to sentymentalna podróż p. Ruty do miasta rodzinnego jej dziadków i mamy. Dziadek nazywał się Oskar Glikson i był w okresie dwudziestolecia międzywojennego przewoźnikiem (prowadził firmę). Zmarł przed II wojną światową. Babcia z 3 córkami, po wybuchu wojny, wyjechała (uciekła) na wschód. Mama p. Ruty – Stella (Estera), jedna z trzech córek, po wojnie wróciła na krótko do Polski, następnie wyjechała do Izraela.

Ruty zna Suwałki tylko ze wspomnień matki (Estery). W jej opowieściach pojawiają się m.in. fragmenty dotyczące rodziny Glikson, rodziny Sternów (Abrahama i Dawida), życia społeczności żydowskiej przed wojną. Są to niewielkie fragmenty wspomnień, często trwające zaledwie kilkadziesiąt sekund.

Zapraszamy Was do obejrzenia krótkiego materiału przygotowanego w Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (wykorzystano fragmenty nagrania ze spaceru wiodącego śladami rodziny Glikson, muzyka – m.in. Josh Woodward).