Poszukiwanie wspólnych korzeni kulturowych Polski i Litwy – taki był temat międzynarodowej konferencji naukowej, którą zorganizowały Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oraz suwalska PWSZ. W konferencji wzięli udział naukowcy z Polski i Litwy, a ich wystąpieniom przysłuchiwało się naprawdę liczne grono suwalczan zainteresowanych wzajemnymi relacjami Polski i Litwy, Polaków i Litwinów.

I powiedzmy od razu, że było to rzeczywiście ogromnie ciekawe wydarzenie, tym bardziej więc cieszy fakt, iż wśród uczestników konferencji było sporo suwalskich nauczycieli. Autorami referatów byli: prof. Andrzej Baranow i doc. Halina Turkiewicz z Wilna (świetny wykład o wileńskich poetach), prof. Jarosław Ławski z UwB, który wygłosił piękny wykład o związkach Mickiewicza z Litwą, oraz dr Nijola Birgiel z Uniwersytetu Warszawskiego, która omówiła polsko-litewskie kontakty językowe.

Jak poinformowała dr Barbara Nowacka, organizatorka konferencji, to dopiero początek; jesienią podobna konferencja będzie poświęcona związkom Polski i Białorusi, zaś później przyjdzie kolej na Łotwę i Estonię.