9 maja 2024 r. w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach odbyły się zajęcia w ramach projektu profilaktycznego „Wspólna zabawa, to fajna sprawa, czyli jak spędzać czas bez nałogów i przemocy”, dofinansowanego przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Tym razem rodzice z dziećmi spędzali wspólnie czas przy kodowaniu za pomocą robotów, mat, kubeczków i innych narzędzi multimedialnych, a także gier stolikowych. Frekwencja dopisała, odwiedziło nas ponad 100 osób.

To tylko jedno z zaplanowanych w projekcie działań. Cały projekt z budżetem 30 000 zł, z czego dofinansowanie MKRPA to 27 500 zł, przewiduje szereg ciekawych przedsięwzięć, m.in. spotkania i zajęcia z psychologiem, konkurs plastyczny „Nasz kolorowy świat bez nałogów”, konkurs „Bezpieczny Przedszkolak, a także wycieczkę w plener oraz inne aktywności polegające na wspólnym spędzaniu czasu dzieci z rodzicami. Dodatkowo w ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne oraz materiały plastyczne, a także nagrody w obu konkursach.

Celem realizacji projektu jest podniesienie wśród dzieci i ich rodziców poziomu wiedzy o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających ze spożywania używek takich jak m.in. alkohol, papierosy oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom związanych z ich zażywaniem, kształtowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci  w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu, wyposażenie dzieci  w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo, a także propagowanie walorów wspólnego spędzania czasu z rodziną.

Źródło: Przedszkole nr 2