Wsparcie Miasta w dożywianiu osób potrzebujących

Wsparcie Miasta w dożywianiu osób potrzebujących

80 000,00 zł trafi do dwóch instytucji z Suwałk, które udzielą pomocy osobom znajdującym się z trudnej sytuacji życiowej. Będą mogły one liczyć na bezpłatną żywność oraz możliwość skorzystania z jadłodajni.

Podpisane przez Prezydenta Suwałk umowy dotyczą:

1. Wspierania działań mających na celu dożywianie, pomoc rzeczową na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Parafią Rzymskokatolicką Świętego Aleksandra w Suwałkach.

Środki przeznaczone będą na dofinansowanie prowadzenia Jadłodajni, gdzie od poniedziałku do piątku osoby znajdujące się w trudnej życiowej sytuacji  będą mogły zjeść ciepły posiłek, a na weekend otrzymać suchy prowiant. Szacuje się, że miesięcznie Jadłodajnia przygotuje ok. 1500 gorących posiłków na potrzeby ok. 60 – 70 osób.

2. Pozyskiwanie i dystrybucja bezpłatnej żywności dla najuboższych mieszkańców Suwałk ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok.

Głównym celem realizacji tego zadania jest racjonalne zaspakajanie potrzeb żywnościowych najuboższych mieszkańców Suwałk poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję produktów żywnościowych pochodzących z różnych źródeł z przeznaczeniem dla organizacji prowadzących działalność charytatywno-opiekuńczą na rzecz mieszkańców Suwałk.

Top