Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem WOŚP, to koniecznie przeczytaj poniższe warunki .

Wypełnienie ankiety wersja docx wersja pdf w miarę możliwości prosimy o wypełnianie ankiety komputerowo, a następnie wydrukowanie jej i dostarczenie do Sztabu. Ankieta musi być podpisana przez wolontariusza, w przypadku osoby niepełnoletniej (w dniu składania ankiety) podpis musi również złożyć opiekun prawny.

Zdjęcie typu legitymacyjnego (format jpg, minimalny rozmiar 800 x 600 pikseli), w przypadku nieposiadania zdjęcia w formie elektronicznej, zdjęcie wykonamy na miejscu w Sztabie.

Osoby poniżej 16 roku życia, mogą się zgłaszać tylko i wyłącznie z osobą pełnoletnią która będzie razem z nią kwestowała i bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną.

Więcej szczegółów na stronie www.WOSP.PogodneSuwalki.pl 

źródło: http://centrum3.suwalki.pl/suwalski-sztab-wosp/