Wystartował nabór zgłoszeń do konkursów na Wolontariusza Roku i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności 2023! To idealna okazja, by podziękować swojemu wolontariuszowi i docenić koordynatora wolontariatu nominując ich w konkursach!

Zgłoszenia do 1 października 2023r.

Wolontariusz Roku 2023: https://bit.ly/3L8R3C6

Koordynator Roku 2023: https://bit.ly/3Z6BjoW

Więcej informacji i regulamin konkursów: https://bit.ly/3EnQHn1

Operatorem konkursu na terenie woj. podlaskiego jest  @PryzmatSuwałki

Szczegóły: anna.ruszewska@pryzmat.org.pl

Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Program #KorpusSolidarności we współpracy z Partnerami Programu w całym kraju.