Doroczne Nagrody Prezydenta Suwałk Włócznie Jaćwingów za rok 2023 wręczone. Gala odbyła się 10 lutego w hali Suwałki Arena. Prestiżowe wyróżnienia trafiły do pięciu osób, firm i instytucji szczególnie zasłużonych dla Suwałk w minionym roku. Była to już 21 odsłona tej gali.

Po raz kolejny spotykamy się aby wyróżnić osoby, które w szczególny sposób zasłużyły się dla miasta w minionym roku czy to w dziedzinie gospodarczej, społecznej czy kulturalnej Kandydatów do nagrody zgłaszają sami mieszkańcy, a ostatecznego wyboru, przy mojej akceptacji, dokonuje kapituła złożona z laureatów Nagrody z dwóch poprzednich lat – powiedział rozpoczynając galę prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz,

Poniżej lista osób i instytucji, które w tym roku otrzymały Włócznię Jaćwingów – Nagrodę Prezydenta Suwałk.

Włócznię  Jaćwingów z diamentem za ponad 120-letnią działalność i finansowe wsparcie rozwoju suwalskich firm oraz długoletnią aktywność w organizacji i promocji wydarzeń sportowych, kulturalnych i społecznych otrzymał Bank Spółdzielczy w Suwałkach. Nagrodę odebrała prezes zarządu Monika Krupa.

Włócznię Jaćwingów za profesjonalną opiekę oraz pracę edukacyjną i wychowawczą, a także zapewnienie warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi najmłodszych mieszkańców naszego miasta otrzymał Żłobek Miejski w Suwałkach. Nagrodę w imieniu placówki odebrała dyrektor Jolanta Matulewicz.

Włócznię Jaćwingów za współpracę z instytucjami samorządowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pożytku publicznego oraz łączenie resocjalizacji z działaniami na rzecz lokalnej społeczności, a także rozbudowę jednostki, która przyczyni się do zwiększenia miejsc pracy w naszym mieście otrzymał Areszt Śledczy w Suwałkach. Nagrodę dla instytucji odebrał jej dyrektor ppłk Arkadiusz Kawałek.

Włócznię Jaćwingów za upowszechnianie kultury, odkrywanie talentów aktorskich i rozbudzanie pasji do teatru wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także za inicjowanie i współtworzenie wielu happeningów, festiwali i projektów kulturalno-edukacyjnych otrzymała Mirosława Krymska.

Włócznię Jaćwingów za wspieranie przedsiębiorców, organizację najważniejszej imprezy gospodarczej w regionie – Forum Biznesowe Pogranicza, zajęć i konkursów dla młodzieży rozwijających wiedzę z zakresu innowacji i przedsiębiorczości otrzymał Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. Nagrodę odebrał prezes Dariusz Bogdan.

Kandydatów do nagród zgłaszają sami mieszkańcy, a ostatecznego wyboru dokonuje kapituła złożona z laureatów dwóch ubiegłorocznych nagród, przy akceptacji Prezydenta Miasta Suwałk. Plebiscyt jest organizowany od 2003 roku. W przeszłości Włócznia Jaćwingów przyznawana była w pięciu kategoriach: działanie gospodarcze, działanie społeczne, działanie kulturalne, działanie sportowe i wydarzenie specjalne. Obecnie zrezygnowano z podziału na kategorie. Wprowadzono jednak zasady. Każdego roku można przyznać 5 włóczni. Wyboru 3 dokonują wspomniani laureaci. Dwie pozostałe w tym jedną z diamentem wskazuje Prezydent Suwałk. Dodatkowo laureaci włóczni z diamentem mają prawo do posadzenia dębu w specjalnej alei, która powstała na suwalskich bulwarach.

Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawę. Gwiazdą wieczoru był Organek.