Policjantów odwiedzili przedstawiciele Suwalskiej Rady Seniorów. Dyskutowano o bezpieczeństwie emerytów oraz o wspólnych działaniach różnych służb i instytucji w tym zakresie.

12 czerwca, w piątek, suwalskich policjantów odwiedzili przedstawiciele Suwalskiej Rady Seniorów. Podczas spotkania goście omówili założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce i w Suwałkach oraz propozycje działań SRS w I kadencji na lata 2015-2016.

Głównym celem spotkania było wzmocnienie działań, współpracy SRS z Policją. Dyskutowano na temat bezpieczeństwa seniorów w naszym mieście oraz o potrzebie współdziałania w tym zakresie. Omówiono m.in. właściwość wydania poradnika oraz włączenie się do ogólnopolskiej kampanii, dotyczącego tej tematyki.

Spotkanie odbywało się w miłej, partnerskiej atmosferze. Na pewno będą kolejne.