Od wielu lat wiosna w Suwałkach to czas bardzo intensywnych robót drogowych. Nie wszystkie one wspominane są dobrze, bo też nie wszystkie przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem, o czym później, ale wszystkie są zwyczajnie potrzebne i konieczne.

Wiele ostatnich lat to prace na głównych szlakach komunikacyjnych, takich jak przebudowa ważnych skrzyżowań, jak choćby długo trwające w ubiegłym roku prace przy skrzyżowaniu Kościuszki z Dwernickiego i Sikorskiego, czy budowana od nowa ulica 24 sierpnia. Podobnie będzie i w tym roku, ale – jak twierdzi Tomasz Drejer, zastępca dyrektora Zakładu Dróg i Zieleni – tym razem znacznie więcej pieniędzy miasto przeznaczy na budowę nowych i poprawę już istniejących dróg osiedlowych, bo takie jest oczekiwania suwalczan i takie też były obietnice formułowane w ostatniej kampanii wyborczej.

Tu przede wszystkim widać prace na osiedlu Hańcza. Prace trwają na ulicach: Toruńskiej, Zamojskiej, Słupskiej, Elbląskiej, Gdańskiej, Koszalińskiej i Szczecińskiej oraz Batalionów Chłopskich. Wykonawcą tych robót jest augustowska firma Poldren. Jak twierdzi Zygmunt Szutkiewicz, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego, powinny się one zakończyć zgodnie z podpisaną umową do 30 sierpnia tego roku.

Trwają prace przy przebudowie kolejnej osiedlowej drogi – ulicy Zastawie prowadzącej do ogródków działkowych wraz przebudową skrzyżowania z ulicą Powstańców Wielkopolskich. Powstanie 250 metrów nowej asfaltowej drogi. Tu też przewidziano istotną niwelację terenu tak, by uniknąć bardzo stromego zjazdu. Realizująca tę inwestycję firma Strabag zobowiązała się wykonać prace do 19 lipca.

Kolejną ważną i dla mieszkańców, i dla kierowców inwestycją to drugi etap prac przy ulicy Młynarskiego i – przede wszystkim, bo to ważny szlak komunikacyjny – gruntowna przebudowa ulicy Nowomiejskiej. – Będzie ta ulica poszerzona na całej długości doi 7 metrów, powstaną nowe chodniki, ścieżka rowerowa, nowe funkcjonalne i estetyczne oświetlenie – informuje Tomasz Drejer. Wykonawcą tej przebudowy jest firma Strabag, która całość prac zobowiązała się wykonać do 3 sierpnia. Chwilowe kłopoty związane w awarią maszyny do zrywania starej nawierzchni nie wpłyną na termin wykonania. Wraz z przebudowywaną sąsiednią ulicą Młynarskiego będzie to gruntownie uporządkowany kawałek miasta.

Do 16 lipca suwalska firma REMBUD ma przebudować odcinek Utraty pomiędzy ulicami Przytorową i Sejneńską. Powstaną nowe chodniki po obu stronach, ścieżka rowerowa, nowe oświetlenie, bezkolizyjne skrzyżowania. – Wykonawca został zobowiązany, by tak prowadzić prace, aby nie zamykać na Utracie ruchu – informuje T. Drejer.

Tym razem – zapewniają nasi rozmówcy Zygmunt Szutkiewicz i Tomasz Drejer – nie powinno być tego rodzaju komplikacji, które wystąpiły choćby przy budowie ulicy 24 sierpnia, czy przebudowie skrzyżowania Kościuszki z Dwernickiego i Sikorskiego. Pierwszy powód – wśród wykonawców nie ma, na szczęście, przedsiębiorstwa Pribex, które to nie tylko nie dotrzymywało przyjętych terminów, ale także, niestety, źle wykonywała swoją pracę, co oznaczało konieczność wykonania licznych poprawek. Jak bardzo irytuje to mieszkańców Suwałk nie trzeba przypominać.

– Tym razem wśród wykonawców firmy Pribex nie ma – informuje T. Drejer. – Stało się to możliwe dzięki nowym regulacjom prawnym dotyczącym wyłonienia wykonawcy. Teraz już nie tylko cena gra rolę, istotne znaczenie ma też zadeklarowany termin wykonania inwestycji i surowe kary za przekroczenie przyjętego terminu.

– Warto przy tej okazji przypomnieć, że remont czy przebudowa ulicy to nie tylko położenie nowej nawierzchni. Towarzyszy temu budowa nowych chodników, ścieżek rowerowych, kładzione są kable, wykonywana kanalizacja deszczowa, często nowe oświetlenie; słowem wykonywana jest cała niezbędna infrastruktura – mówi T. Drejer.

A to wydłuża cały proces. Warto chyba jednak poczekać.

(S)