Wiosenne spotkanie nauczycieli-emerytów

Wiosenne spotkanie nauczycieli-emerytów

Po przerwie spowodowanej pandemią spotkali się emeryci zrzeszeni w suwalskim Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na zaproszenie Waldemara  Brzezińskiego, prezesa Oddziału ZNP i Mieczysława Jurewicza, przewodniczącego Sekcji Emerytów i Rencistów do dawnego Domu Nauczyciela przybyło kilkadziesiąt osób. Wiosenna oferta spotkania integracyjnego zachęciła do przybycia, wymiany myśli oraz wspomnień wydarzeń sprzed lat.  W dyskusji nie zabrakło oczywiście odniesień do aktualnych odniesień, a więc wojny na Ukrainie i pandemii COVID-19. Obecni na uroczystości włodarze miasta: prezydent Czesław Renkiewicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec informowali o bieżących działaniach samorządu:

Miasto musi funkcjonować i funkcjonuje, choć nie jest łatwo. Wzrost cen za energię elektryczną, olej napędowy, czy gaz zmusza do oszczędności w obszarze wszystkich jednostek miejskich. Ale na czym można oszczędzać? Nie możemy przecież ograniczyć komunikacji miejskiej, oświetlenia, czy ogrzewania. Stawiamy na inwestycje które rzutują na rozwój miasta, ale także nie zapominamy o ofercie kulturalnej i sportowej. A w ciągu roku nie zabraknie takich ofert – powiedział Cz. Renkiewicz.

Top