Wiosenne porządki na suwalskich ulicach

Wiosenne porządki na suwalskich ulicach

Trwają wiosenne porządki w Suwałkach. Pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni uzupełniają właśnie słupki hektometrowe oraz znaki pionowe zlokalizowane wzdłuż dróg miejskich.

Znaki pionowe, które w największym stopniu mają wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym są uzupełniane na bieżąco przez cały rok, jednak wiosną działania te są szczególnie ważne. Na terenie całych Suwałk zostanie wymienionych kilkadziesiąt znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych oraz informacyjnych.

Ponadto znaki pionowe są regularnie czyszczone, zwłaszcza wraz z nadejściem wiosny znaki potrzebują dokładnego odświeżenia. Nie tylko ze względu na estetykę, ale przede wszystkich z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Czysty znak drogowy jest po prostu lepiej widoczny.

Oprócz uzupełniania znaków poziomych trwają prace związane z wymianą słupków hektometrowych. To powtarzalne i zaplanowane czynności. W najbliższym czasie drogowcy wymienią ok. 60 uszkodzonych słupków ciągu ul. Wojska Polskiego, ul. Raczkowskiej, ul. Filipowskiej oraz wzdłuż ul. Pułaskiego, ul. Bakałarzewskiej oraz ul. Sejneńskiej.

Najczęstszymi powodami zniszczenia słupków oraz oznakowania pionowego są kolizje drogowe, akty wandalizmu oraz kradzieże. Niekiedy do uszkodzenia dochodzi również przy prowadzeniu odśnieżania drogi w trudnych warunkach atmosferycznych, przy znaczącym ograniczeniu widoczności.

źródło: ZDiZ Suwałki

Top