Wilno w Suwałkach

Wilno w Suwałkach

Rekonstrukcja obrony Wilna przed Sowietami z września 1939 roku odbyła się w sobotę 24. września przy suwalskiej ulicy W. Gałaja. Organizatorzy czyli Fundacja Joachima Lelewela uznali, ze Suwałki znakomicie w rekonstrukcji zastąpią Wilno.

Byli żołnierze polscy i sowieccy, samochód pancerny, „łazik” i działo. W czasie rekonstrukcji odtworzono wydarzenia z 18 i 19 września 1939 roku, kiedy to wojska sowieckie, trzy brygady pancerne i dwie dywizje kawalerii, dotarły do Wilna. Nasze oddziały – siły równe trzem pułkom piechoty z kilkunastoma działami oraz improwizowanym pociągiem pancernym – stawiły im opór. Walki trwały krótko w związku z rozkazem dowódcy Okręgu Korpusu III gen. Józefa Olszyny-Wilczyńskiego, by polskie oddziały wycofały się na Litwę. Część żołnierzy dotarła jednak do Grodna i wzięła udział w trzydniowej obronie tego miasta. Fundacja przy organizacji wydarzenia współpracowała z suwalskim Muzeum Okręgowym i grupami rekonstrukcyjnymi z Suwałk, Grajewa i Osowca oraz Litwy.

Top