Wigilia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Wigilia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

16 grudnia 2022 r. słuchacze i przyjaciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się aby w świątecznej atmosferze spędzić czas na wspólnym kolędowaniu. W uroczystej, międzypokoleniowej wigilii udział wzięło ponad sto osób, a wśród nich: poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, kierownik Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Agnieszka Szyszko, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia ks. Mark Gryn oraz dr Marta Kapusta, rektor PUZ w Suwałkach. Samorządowcy przekazali wszystkim uczestnikom życzenia świąteczno-noworoczne oraz świąteczne upominki.

Witając uczestników Maria Jolanta Lauryn, prezes Stowarzyszenia UTW powiedziała:

– Spotkania w naszym środowisku są bardzo ważne i wręcz są podstawą naszego funkcjonowania. Każda z osób biorących udział w wydarzeniach, niezależnie czy jest samotna, czy ma najbliższych, bardzo sobie ceni kontakty w naszej dużej uniwersyteckiej rodzinie. Wydarzenia zobowiązują do tego by w nich uczestniczyć i być komuś potrzebnym. A aktywność to podstawa dbałości o zdrowie. I na czas zbliżających się świąt tego zdrowia życzę wszystkim.

Międzypokoleniowe spotkania przy wigilijnym stole stały się piękną tradycją. Tegoroczne wydarzenie, w którym udział wzięło duże grono seniorów oraz zaproszonych gości wypełniła modlitwa, wspólne śpiewanie kolęd, symboliczne łamanie się opłatkiem, składanie życzeń oraz degustacja posiłków, które przygotowano na wzór wieczerzy wigilijnej. Trochę dań tradycyjnych, trochę nowoczesnych. Seniorzy długo rozmawiali przy barszczyku i pierogach o przedświątecznych zakupach oraz planowanych w święta rodzinnych spotkaniach a także o tym co przyniesie nowy rok.

UTW w Suwałkach działa na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, a także w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W kilkunastu sekcjach prowadzona jest m.in. nauka języków obcych, obsługa komputera, rozwijanie pasji i zainteresowań. Cykliczne wykłady pozwalają zdobywać wiedzę  na temat zdrowia, trybu życia i psychologii oraz  historii miasta i regionu. Realizowane są wyjazdy do opery i teatru oraz na wycieczki krajoznawcze, a także spotkania i wieczorki taneczne. Organizowane są również koncerty i spektakle słowno-muzyczne. Poprzez wolontariat zapewniana jest ponadto pomoc potrzebującym. Uniwersytet działalność swoją działalność prowadzi od 23 lat.

Top