W Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych i Nietrzeźwych w Suwałkach odbyła się Wigilia dla osób bezdomnych zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Uroczyste spotkanie rozpoczął ksiądz Lech Łuba, który po odmówieniu modlitwy i błogosławieństwie, złożył serdeczne świąteczne życzenia. Następnie Kierownik Działu Pomocy Kryzysowej MOPR Alicja Romanowska skierowała do zgromadzonych przy wigilijnym stole osób ciepłe słowa wsparcia i życzenia oraz przekazała symboliczne upominki. Po podzieleniu się opłatkiem przystąpiono do smakowania wigilijnych potraw.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pragnie podziękować za pomoc w organizacji wigilii dla bezdomnych firmom: Merk, Cymes, Catering Zacisze, Catering Podlaski, Bar pod Śliwą, Bar „Smakuś”, Astoria Centrum Bankietowe.

Za podjętą inicjatywę oraz wsparcie suwalski MOPR serdecznie dziękuje. Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą dużo radości i spokoju.

źródło: MOPR Suwałki