Więcej na sprzęt rehabilitacyjny

Więcej na sprzęt rehabilitacyjny

Radni zdecydowali, że niewykorzystane dotąd pieniądze z PFRON na pomoc suwalczanom z niepełnosprawnościami zostaną przeznaczone na dodatkowe dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne. Do końca roku to dofinansowanie zwiększono o prawie 65 tys. zł, a w całym roku dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych wyniesie ponad 726 tys. zł. W 2022 r. z pieniędzy PFRON najwięcej, bo ponad 843 tys. zł będzie wydanych na dofinansowanie  warsztatów terapii zajęciowej. A na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przeznaczono 400 tys. zł. Do końca 2022 r. na pomoc suwalczanom z niepełnosprawnościami z pieniędzy PFRON zostanie wydanych ponad 2 mln 460 tys. zł.

Top