Suwalscy radni ustalili  nowy plan wydatków na rehabilitację zawodową i społeczną niepełnosprawnych ze względu na dodatkowe pieniądze otrzymane z PFRON. Dodatkowe ponad 87 tys. zł zostało przeznaczone na dofinansowania zaopatrzenia m.in. w : aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, protezy, ortezy, pieluchomajtki, cewniki, materace przeciwodleżynowe, balkoniki, kule, laski itp. oraz na aktywizację zawodową niepełnosprawnych.

W tym roku na rehabilitację niepełnosprawnych z pieniędzy PFRON w Suwałkach wydano już ponad 1, 3 mln zł. Najwięcej na utrzymanie warsztatów terapii zajęciowej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i likwidację barier architektonicznych i barier w komunikowaniu. Zakupiono m. in. 10 osobom z głębokim niedosłuchem i niemówiącym specjalistyczny sprzęt komputerowy i tzw. „mówiki”. Natomiast 150 niepełnosprawnych skorzystało z dofinansowania udziału w turnusach rehabilitacyjnych.