W ramach Programu Wiarygodna Szkoła – Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach otrzymało wyróżnienie Wiarygodnej Szkoły. Uczestnicząc w Programie, szkoła spełniła warunki zawarte w Regulaminie Programu i jest w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy i bezpieczeństwo swoim uczniom.

Dzięki udziałowi w Programie Technikum nr 3 w Suwałkach uzyskało Certyfikat Wiarygodna Szkoła, którego posiadanie sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły zarówno w Suwałkach, jak też w całym regionie. Dzięki Certyfikatowi Uczestnik Programu wzmacnia również swoją pozycję wśród innych szkół jako wiarygodny partner w edukacji oraz podkreśla prestiż szkoły i właściwe jej zarządzanie.