Prezydent Miasta Suwałk ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Waryńskiego 4 ( róg ul. Wesołej) składającej się z dwóch działek. Jedna zabudowana jest: budynkiem mieszkalnym wpisanym do rejestru zabytków oraz budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki na koszt nabywcy. Druga działka jest niezabudowana i przeznaczona pod niepubliczny plac manewrowy i postojowy. Wszelkie inwestycje na działkach podlegać będą uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkalno – usługowe wraz z placem manewrowym i postojowym.

Cena wywoławcza: 600 000 zł w tym: cena działki, zabudowanej budynkiem zabytkowym wynosi 561 060 zł /udział wartości nieruchomości objętej decyzją o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków wynosi 57,47% i podlegać będzie 50% obniżce przy sprzedaży/.

Przetarg odbędzie się 7 sierpnia 2015 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Pełna treść ogłoszenia na stronie WWW.um.suwalki.pl