Walka ze smogiem

Walka ze smogiem

Suwalscy radni miejscy zapoznali się z informacją z realizacji programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki” w 2022 r. W ubiegłym roku przeprowadzono dwa nabory wniosków dofinansowanie z budżetu miejskiego wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Wymieniono źródła ciepła w 59 suwalskich nieruchomościach, w tym 29 podłączono do sieci gazowej; w 28 wymieniono stare kotły na nowe ekologiczne lub pompy ciepła, a dwie nieruchomości podłączono do miejskiej sieci cieplnej. Wydano na to ponad 219,5 tys. zł z budżetu miejskiego. Program ograniczania niskiej emisji realizowany jest w Suwałkach od 7 lat. W latach 2016-2021 w jego ramach wsparto wymianę źródeł ciepła w 441 budynkach, na łączną kwotę blisko 1,6 mln zł. Głównym cel programu jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksową likwidację najbardziej zatruwających powietrze źródeł ciepła.

Top