Kandydaci do parlamentu RP z opozycji demokratycznej 27 września na  placu Marii Konopnickiej  zorganizowali konferencję prasową. Stawili się na niej obecny poseł PSL Stefan Krajewski a także kandydaci na parlamentarzystów Cezary Cieślukowski (Pakt Senacki), Tadeusz Chołko (Trzeci Droga PSL Polska 2050), Izabela Piasecka (Nowa Lewica) i Jacek Niedźwiedzki (Koalicja Obywatelska).

– Wychodzimy z Inicjatywą poprawy jakości dostępności opieki zdrowotnej w mieście Suwałki i w regionie suwalskim, łomżyńskim i ełckim. Na sesji suwalscy radni miejscy przyjęli stanowisko w sprawie wyrażenia poparcia wobec utworzenia Zakładu Radioterapii w Suwałkach. Ja już dwa lata temu podjąłem starania o utworzenie takiej placówki w Suwałkach, jako filii Białostockiego Centrum Onkologii – powiedział C. Cieślukowski.

Jest już opracowana koncepcja funkcjonowania tego zakładu, o środki z funduszu medycznego  do ministra zdrowia wystąpiło wyspecjalizowane, posiadające odpowiednie kadry Białostockie Centrum Onkologii. Koszt powstania Zakładu Radiologii Onkologicznej  to prawie 50 mln zł.

Suwalski filialny Zakład Radioterapii  Białostockiego Centrum Onkologii mógłby powstać w 2026 r. Może być wybudowany na działce Szpitala Wojewódzkiego. W jego strukturach  działają już oddziały Onkologii Klinicznej i Hematologii oraz Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Naczyniowej a Zakład Radioterapii BCO uzupełniłby świadczone w Suwałkach usługi. Dzięki temu pacjenci nie byliby zmuszeni do uciążliwych wyjazdów na terapie do Białegostoku lub Warszawy. A według statystyk zapadalność na raka w naszym regionie jest o 12,5 proc. wyższa niż średnia krajowa.

Na zakończenie, wszyscy uczestnicy spotkania podpisali deklarację wyborczą, popierającą powstanie Zakładu Radioterapii w Suwałkach.