1.Spotkanie ze sztuką – warsztaty plastyczne oraz zwiedzanie nowej ekspozycji „Egzotyczna Europa”

02. 07. 2015 r.czwartek 10-12 Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. Kościuszki 81

2. Przygotowujemy potrawę regionalną – warsztaty kulinarne
06. 07. 2015 r.poniedziałek10 – 12 Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. Kościuszki 81
3. Gry i zabawy w Zaułku Krasnoludków
14. 07. 2015 r.wtorek 10 – 12. Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach ul. Kościuszki 31
4.Gdyby kamienie były żywe –warsztaty plastyczne

21. 07. 2015 r.wtorek 10-12 Centrum Sztuki Współczesnej Galeria Andrzeja Strumiłły Suwałkach
ul. Kościuszki 45
5.Gry i zabawy w Zaułku Krasnoludków

22. 07. 2014 r.środa 10 – 12 Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach ul. Kościuszki 31

6. Zostań rzeźbiarzem – warsztaty lepienia w glinie
(zapraszamy grupy co najmniej 10-osobowe),
Cena 5 zł 31. 07. 2015 r.piątek 10-12 Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. Kościuszki 81
7. Spotkanie ze sztuką – warsztaty plastyczne oraz zwiedzanie nowej ekspozycji „Egzotyczna Europa”

12. 08. 2015 r. środa 10-12 Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. Kościuszki 81

8. Zostań rzeźbiarzem – warsztaty lepienia w glinie
(zapraszamy grupy co najmniej 10-osobowe),
Cena 5 zł 25. 08. 2015 r. wtorek 10 -12 Muzeum  Okręgowe w Suwałkach ul. Kościuszki 81
9. Konkurs Plastyczny „Moja przygoda w Muzeum”
28. 08. 2015 r.piątek 10- 12.30 Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. Kościuszki 81
strona internetowa Muzeum Okręgowego