12 marca w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy memoratywnej „W hołdzie nauczycielom z Suwalszczyzny zamordowanym, więzionym, wyrzucanym z pracy i szykanowanym przez władze komunistyczne w latach 1944–1989″. Uroczystego odsłonięcia dokonali: Marszałek Województwa Podlaskiego dr Artur Kosicki, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Białymstoku dr Marek Jedynak, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lidia Kłoczko, Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Bożena Anuszkiewicz. Tablicę poświęcili: ojciec Rafał Kołodziejski, proboszcz Parafii Bożego Ciała w Suwałkach oraz ksiądz kanonik dr Jacek Nogowski, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach. W uroczystości wzięli udział m.in.: radni Rady Miejskiej w Suwałkach oraz Sejmiku Województwa Podlaskiego, zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski i dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach Bożena Obuchowska.
Uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze. Dyrektor suwalskiego CEN Lidia Kłoczko w swoim przemówieniu powiedziała: „Oby nie powtórzył się czas nienawiści, wykluczania i powszechnego ostracyzmu wobec tych, którzy kierują się takimi wartościami jak: dobro, miłość, uczciwość, patriotyzm i wiara. Są to wartości nadrzędne i to one powinny wyznaczać drogi ludzkiej działalności.” Następnie, w sali konferencyjnej Centrum prelekcje wygłosili historycy, konsultanci CEN: dr Jarosław Schabieński i  Andrzej Matusiewicz.

źródło: CEN Suwałki