VII Międzypokoleniowy Przegląd Pieśni Patriotycznej

VII Międzypokoleniowy Przegląd Pieśni Patriotycznej

Po raz siódmy w Suwalskim Ośrodku Kultury odbył się Przegląd Pieśni Patriotycznej. 17 listopada Sala im. Andrzeja Wajdy wypełniła się praktycznie do pełna za sprawą licznie przybyłych uczestników koncertów, ale także mieszkańców zainteresowanych interesującą muzyczną ofertą. Wiek uczestników tego wyjątkowego spotkania wynosił od 10 do 70, a może i więcej lat i odpowiadał założeniu, że przedsięwzięcie jest koncertem międzypokoleniowym.

Na scenie wystąpiło łącznie kilkudziesięciu uczestników pogrupowanych w 12 zespołów oraz  wykonawców indywidualnych z Suwałk, regionu oraz zza granicy, a wśród nich: Zespół Rodaków Wspomnienie z Rostynian na Litwie, Zespół Pogoda z Niemenczyna, Klub Seniora z Białej Piskiej, Chór Lira z Wydmin, Zespół Oleckie Echo, solista Franciszek Sewastynowicz z Sejn, Zespół Ance Kamance z GOK w Krzywym, Zespół Dziecięcy Fa-sol-la ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Suwałkach, Zespół Młodzieżowy SONUS, Studio Piosenki Świetlik z Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz zespół gospodarzy Przeglądu – czyli Ocean Życia i Zespół Taneczny Diament.

Jak powiedziała na otwarciu wydarzenia Jadwiga Sowulewska, prezes Stowarzyszenia Seniorzy z Pasją Horyzont:

– Pieśni patriotyczne zawsze były ważnym elementem walki o wolność i do dziś wywołują silne emocje. Ich melodie i słowa służą jako lekcje patriotyzmu i bohaterstwa. Pieśń dawała siłę, świadomość więzi narodowej i wiarę w przetrwanie (…). Również dziś, gdy żyjemy w wolnej Polsce, rozbudzają one w nas miłość do ojczyzny. Szczególnie ważne jest, gdy do koncertowania dołącza młode pokolenie.

Ze sceny wybrzmiały piosenki typu: „Marsz, marsz Polonia”, „Moja ojczyzna”,  „Serce w plecaku”, „Chabry z poligonu”, „Mogiła”, „Leć nasza piosenko”, „Wierzby i bociany”, „Marsz Powstańców 1963”, „Za Niemen”, „Wieleńszczyzna drogi kraj”, „Wolność, „Orzeł biały”, „Ojczyzno ma”, „Za co giniemy”, „Biały krzyż”,

Widzowie, uczestnicy i organizatorzy zgodnie twierdzili, że najważniejszy w tym Przeglądzie był udział, a nie jakakolwiek rywalizacja. Stąd też zespoły i indywidualni wykonawcy otrzymali podziękowania za uczestnictwo, gratulacje i pamiątkowe grawertony. Wręczali je naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Agnieszka Małka, zastępca dyrektora SOK Magdalena Tumialis oraz Jadwiga Milewski kierownik Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach.

Do życzeń i podziękowań skierowanych do wykonawców dołączyli również uczestniczący w Przeglądzie: Jadwiga Milewska oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, a także licznie przybyli goście: kuzyni Aleksandry Piłsudskiej (z domu Szczerbińskiej) Helena i Wacław Omilian, wiceprezes Okręgowego Związku Piłsudczyków Ziemi Suwalskiej ppłk Łukasz Sowulewski oraz przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Augustowie Zofia Górecka.

Top