Suwalski Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej, szóstej już, zbiorowej wystawie organizowanej pod nazwą Suwalski Salon Sztuki.

Zamiarem niniejszego wydarzenia jest to, aby na ekspozycji w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20, zostały zaprezentowane najnowsze dokonania czynnych artystycznie malarzy, rzeźbiarzy, grafików, rysowników oraz fotografów z Suwałk i regionu. Ekspozycji towarzyszyć będzie katalog, bogato ilustrujący to wyjątkowe wydarzenie.

Liczymy na aktywne uczestnictwo w wystawie, także tych, którzy są nieznani w naszym środowisku artystycznym np. młodzi twórcy – absolwenci uczelni artystycznych.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin VI Suwalskiego Salonu Sztuki, wraz z załącznikami do pobrania, znajduje się na stronie www.soksuwalki.eu, oraz pod linkiem https://soksuwalki.eu/aktualnosci/vi-suwalski-salon-sztuki-zgloszenia/ .Osobą do kontaktu jest kurator wystawy – Patrycja Trzeciecka, tel. 87 5664211, 87 5638540), e-mail: patrycja.trzeciecka@soksuwalki.eu.

Udział w VI SSS jest nieodpłatny.

Zgłoszenia (przysłania wszystkich w/w materiałów) należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2024 r.

Na VI SSS przyjmowane będą wyłącznie prace powstałe po dniu 1 stycznia 2022 roku – z dwóch ostatnich lat.

Fot. archiwalne

Źródło: SOK