VI Pielgrzymka pracowników pomocy społecznej i ich podopiecznych

VI Pielgrzymka pracowników pomocy społecznej i ich podopiecznych

Pracownicy pomocy społecznej i ich podopieczni spotkali się 17 czerwca w zespole pokamedulskim w Wigrach na VI Pielgrzymce – Sympozjum poświęconemu nauczaniu i działalności świętego Brata Alberta Chmielowskiego, patrona pracowników pomocy społecznej. W pielgrzymce uczestniczyli też m.in. : poseł i wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski, poseł Mieczysław Baszko, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski i wójt gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz. Inicjatorem pielgrzymki pracowników pomocy społecznej i ich podopiecznych był Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

Pielgrzymka rozpoczęła się mszą św. odprawioną przez biskupa ełckiego Jerzego Mazura. W czasie sympozjum o działalności brata Alberta Chmielowskiego mówił dr hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RO oraz wykładowca z Uniwersytetu Warszawskiego. O wychodzeniu z bezdomności opowiadał brat Pio Stróżyński z krakowskiego Zgromadzenia Albertynów, a dyrektor suwalskiego MOPR Leszek Lewoc przedstawił działania promujące św. Brata Alberta w Polsce. Uczestnicy VI Pielgrzymi- Sympozjum wysłuchali też koncertu suwalskiego Chóru PRIMO pod dyrekcja dr Ignacego Ołowia.

Top