VI Międzypokoleniowy Przegląd Pieśni Patriotycznej

VI Międzypokoleniowy Przegląd Pieśni Patriotycznej

22 listopada w środowisku suwalskich seniorów oraz chórów, zespołów śpiewaczych i tanecznych wypełniony został twórczością o charakterze patriotycznym i narodowościowym. Na scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury śpiewano i tańczono przez kilka godzin. Wystąpiło łącznie 12 zespołów, m.in. z: Suwałk, Krzywego, Olecka, Bakałarzewa oraz Wileńszczyzny.

Przed wypełnioną niemal po brzegi Salą im. Andrzeja Wajdy zaśpiewały: Ocean Życia, Ance Kamance, Wspomnienie, SONUS, Diament, Melodia, Rospuda, Fa-sol-la, DONATUS LIBEROS, Franciszek Sewastynowicz, Diament i Oleckie Echo. Na początku spotkania zarówno artyści jak i uczestnicy wspólnie odśpiewali Rotę Marii Konopnickiej. Potem wybrzmiały ze sceny pieśni z okresu niewoli narodowej, powstań, partyzantki i II wojny światowej oraz okresu zimnej wojny i stanu wojennego.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Seniorów z Pasją „Horyzont”, kierowane przez Jadwigę Sowulewską, która wraz z Waldemarem Arciszewskim prowadziła kolejną szóstą już edycję Festiwalu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane m.in. z udziałem środków finansowych Suwałk.

Suwalski samorząd reprezentował Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej oraz Magdalena Tumialis, zastępca dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Przewodniczący w imieniu prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza i radnych Rady Miejskiej pogratulował organizatorom prowadzenia niezwykle istotnego przedsięwzięcia, które pozwala na popularyzację pieśni i piosenek prezentujących umiłowanie do własnego kraju rodzinnego, piękna jego ziemi i języka. – Polskie pieśni patriotyczne to skarby naszej kultury. Śpiewanie takich treści jak na tym przeglądzie potwierdza jak ważne jest uczucie dumy do własnego narodu, jego kultury, tradycji i historii – dodał.

Z. Przełomiec wręczył także jubileuszowe wydawnictwo książkowe miasta Suwałki wyjątkowym gościom przeglądu – państwu Helenie i Wacławowi Omilian, członkom rodu Szczerbińskich. Pani Helena jest jedną z wnuczek rodu Szczerbińskich, który na świat wydał Aleksandrę, późniejszą żonę Marszałka Józefa Piłsudskiego. Helena Szczerbińska, żona Wacława, z którym żyje w związku małżeńskim już od 58 lat, urodziła się w tym samym domu, w którym mieszkała w młodości Aleksandra.

Top