Komenda Miejska Policji w Suwałkach przyłączyła się do  VI Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki ogłoszonej pod nazwą: ,,Każdy chłopak wie, że dziewcząt nie krzywdzi się”.
Wczoraj odbyło się spotkanie robocze dotyczące organizacji kolejnej edycji Kampanii Białej Wstążki – 16 dni sprzeciwu wobec przemocy ze względu na płeć. W inicjatywę zaangażowanych jest wiele suwalskich podmiotów: Policja, MKRPA, Centrum Interwencji Kryzysowej, Areszt Śledczy, PCPR, SODN, CDN, Biblioteka Publiczna, Fundacja EGO, Stowarzyszenie Wybór,  placówki oświatowe z terenu miasta i powiatu oraz lokalne media. Tegoroczna kampania nosi tytuł „Każdy chłopak wie, że dziewcząt nie krzywdzi się” i  angażować będzie również  najmłodszych mężczyzn, którzy wezmą udział w poszczególnych działaniach. Uroczyste rozpoczęcie kampanii odbędzie sie  25.11.2015r, w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach.
Suwalska Kampania będzie trwała od 25 listopada do 10 grudnia 2015roku.