V Suwalski Salon Sztuki

V Suwalski Salon Sztuki

W ostatnim dniu czerwca w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20, ul. T. Noniewicza 71 odbył się V Suwalski Salon Sztuki.

Wystawa prezentuje najnowsze prace twórców związanych z Suwałkami i Suwalszczyzną. To swego rodzaju przegląd aktualnych dokonań czynnych twórczo artystów związanych z naszym regionem. Można tu zobaczyć 64 prace autorstwa 44 artystów. Prezentowane techniki to: malarstwo, ilustracja, rysunek, grafika warsztatowa, grafika komputerowa, rzeźba, instalacja, fotografia.

Salon ma również nieocenioną wartość, jeśli chodzi o integrację lokalnego środowiska artystycznego. Udział w wystawie jest zaakcentowaniem przynależności do środowiska, a także podkreśleniem własnej aktywności twórczej w tym kręgu. To także szansa zaistnienia dla młodych zdolnych

Na wystawie zobaczymy prace: Urszuli Aksinowicz, Radosława Balczeniuka, Juliusza Szczęsnego Batury, Zbigniewa Bąka, Agnieszki Urszuli Cioch, Kamili Dańko, Katarzyny Gintowt, Małgorzaty Golubek, Mieczysława Iwaszko, Łucji Januszko, Larysy Jaromskiej, Jarosława Józefa Jasińskiego, Natalii Kleszczewskiej, Piotra Kopciała, Aleksandry Król-Berut, Michaliny Kuszel, Wojciecha Łukasika, Haliny Mackiewicz, Wiesława Mażula, Ewy Miazek, Zbigniewa Mieruńskiego, Marka Misia, Macieja Mocarskiego, Elżbiety Murawskiej, Mariana Murawskiego, Izabeli Muszczynko, Janiny Osewskiej, Elżbiety Pietras, Katarzyny Natalii Skoczylas, Katarzyny Słabińskiej, Kariny Sosnowskiej, Marka P. Stankiewicza, Grażyny Szejdy, Wiesława Szumińskiego, Andrzeja Taraszkiewicza, Marty Taraszkiewicz, Zbigniewa Terepki, Katarzyny Waraksy, Marka Wasilewskiego, Olgi Wielogórskiej, Stanisława J. Wosia, Alfreda Wysockiego, Andrzeja Zujewicza i Bartosza Żylińskiego.

Ekspozycję można oglądać do 30 września 2022.

Top