V Forum Biznesowe Pogranicza w Suwałkach

V Forum Biznesowe Pogranicza w Suwałkach

W Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód przez dwa dni trwała piąta edycja Forum Biznesowego Pogranicza, którego hasłem przewodnim była „Nowa rzeczywistość. Nowe wyzwania”.  W pierwszym dniu Forum o „Nowej rzeczywistości- wymiary integracji i dezintegracji w Unii Europejskiej” zdalnie mówił prof. Jerzy Buzek, polski premier w latach 1997-2001 oraz były przewodniczący Parlamentu Europejskiego. W blokach tematycznych dyskutowano o transformacji energetycznej i firmach pogranicza na rynku globalnym.

Rok temu Forum nie odbyło się z powodu pandemii. Dziś po dwóch latach życia z koronawirusem widać, że w Suwałkach środowisko przedsiębiorców jest dalej bardzo silnie reprezentowane. Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk otwierając konferencję zwrócił uwagę, że przed miastem, regionem i wszystkimi przedsiębiorcami stoją nowe wyzwania, w których musimy się odnaleźć.

– Forum to miejsce wymiany doświadczeń i wymiany spostrzeżeń. Suwałki to miasto, które swój rozwój upatruje na wzroście gospodarczym, który suwalski samorząd wspiera od lat – powiedział na rozpoczęcie konferencji Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – Tegoroczne forum zbudowaliśmy wokół czterech bloków tematycznych: transformacji energetycznej, zmian demograficznych, cyfrowej gospodarki i firm pogranicza na rynku globalnym. To są główne tematy, którym dziś powinniśmy poświęcić najwięcej uwagi jeżeli chcemy mówić o dalszym szybkim i dynamicznym rozwoju przedsiębiorstw i regionu  – dodał Prezydent Suwałk.

Suwalskie spotkanie było okazją do przyjrzenia się zmianom, które w ostatnim okresie dotknęły małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w naszym regionie. Nowa rzeczywistość po ponad roku pandemii to nowe wyzwania w prowadzeniu biznesu lub zarządzaniu firmami, które współpracują z biznesem.

W drugim dniu Forum Biznesowego Pogranicza  miał miejsce wykład o znaczeniu zmian demograficznych dla rozwoju małych i średnich miast. Zrealizowano panel dyskusyjny o przewagach konkurencyjnych firm zarządzanych przez kobiety oraz panel o znaczeniu cudzoziemców dla lokalnego rynku pracy na Pograniczu. Było także seminarium w zakresie transformacji cyfrowej biznesu oraz o budowaniu tradycyjnej marki w dobie rzeczywistości cyfrowej.

Panel dyskusyjny pod nazwą „Znaczenie cudzoziemców dla sytuacji lokalnego rynku pracy na Pograniczu”, oczekiwany był przez wiele osób i wzbudził duże zainteresowanie. Udział w nim wzięli zaproszenie w charakterze ekspertów osoby: Adam Szałanda, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, Kamil Czarniawski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, Anna Samoilenko, szefowa Związku Ukraińców w Suwałkach, Vytautas Turek, prezes Zarządu Savesta Consulting, Kazimierz Zdanowski, prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej oraz Pavel Nikanovich, Białorusin zatrudniony w suwalskiej firmie.

Z wypowiedzi panelowych wynikło, że w danym momencie w Suwałkach pracować może ok. tysiąca obcokrajowców, choć bywały momenty, że grupa ta przekraczała 3 tysiące. Aktualnie np. w Animeksie 1/3 załogi obcokrajowcy. Najliczniejszą narodowością są Ukraińcy. Przyjezdni najczęściej zatrudniają się w budownictwie i transporcie oraz handlu.

Jak potrzebach środowiska Ukraińców w Suwałkach opowiedziała A. Samilenko:

– Nasi rodacy to mocna robocza siła. Najczęściej osoby przyjezdne pracują po 15 godzin dziennie i często na zlecenie, a po pół roku muszą wyjechać. Trudno im korzystać z oferty sportu czy kultury, jeśli mają tylko jeden dzień wolny. Największą potrzebą w Suwałkach jest doradztwo prawne i zwykłe porady co do szkoleń, kursów językowych, czy poszukiwania mieszkania. Mógłby je ktoś Ukraińcom przekazywać choć raz w tygodniu, we wskazanym miejscu i przez kilka godzin.

O trudnościach z pozyskaniem oczekiwanej pracy mówił P. Nikanovich:

– Mieszkam i pracuję w Suwałkach 5 lat i dzisiaj mam już łatwiej, ale wcześniej było ciężko. Na początku stawki wynagrodzenia były inne w ogłoszeniu, a inne gdy ten co zatrudnia usłyszał nas albo spotkał. Chciałbym tu zostać ja i cała moja rodzina. Jeśli mówić o jakimś problemie, to chyba o małym zaufaniu do obcych.

Dyrektor A.Szałanda zwrócił zaś uwagę na korzyści, które wynikają z obecności obcokrajowców w placówce medycznej:

– W naszym szpitalu zatrudniamy 17 specjalistów, co stanowi ok. 15% lekarzy, a aktualnie trwają rozmowy w sprawie zatrudnienia kolejnych 11. Większość z nich pochodzi z Ukrainy. Są wykwalifikowani, a my specjalistów potrzebujemy. Otrzymują oni wynagrodzenie na normalnych zasadach i jak wszyscy medycy uczestniczyć mogą w procesie szkolenia, dokształcania i specjalizacji.

Współorganizatorami V Forum Biznesowego Pogranicza „Nowa rzeczywistość-Nowe wyzwania” było Miasto Suwałki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Europe Network. Organizacja ww. przedsięwzięcia w Suwałkach była promocją firm z całego regionu pogranicza z możliwością prezentacji i promocji ich oferty eksportowej, a także nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych z partnerami zagranicznymi.

Potwierdziło to, że Forum przyczynia się do wymiany świeżych refleksji na bieżące tematy w gronie odpowiedzialnych za gospodarkę gremiów: decydentów, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców, pracowników firm oraz mediów. Zróżnicowane tematy miały w tym roku jedną wspólną cechę – były pilne i wymagały międzysektorowego podejścia.

 

Top