Czytelnicy pytają

Tragiczny wypadek, który wydarzył się 2 listopada w Białymstoku po raz kolejny zwrócił uwagę na zagrożenia jakie stwarzają osoby poruszające się na hulajnogach po chodniku. W Białymstoku 68-latek poruszający się na hulajnodze potrącił pieszego. Kierujący hulajnogą w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. W Suwałkach do takiej tragedii na szczęście jeszcze nie doszło, ale to nie oznacza, że nie ma problemu.
Czytelnicy „DwuTygodnika Suwalskiego” wielokrotnie zwracali uwagę na zagrożenie jakie stwarzają na chodnikach poruszający się na huEwa Sawkolajnogach. Często bezpieczne przejście chodnikiem przy ul. T. Kościuszki czy Wojska Polskiego lub A. Wierusza-Kowalskiego, dla pieszego jest wręcz niemożliwe. Właściciele hulajnóg, zwłaszcza prywatnych bez wmontowanych blokad szybkości, rozwijają niebezpieczne prędkości na chodniku, a nierzadko hulajnogami poruszają się bardzo młodzi suwalczanie. O zasady obowiązujące przy korzystaniu z hulajnóg i przeciwdziałanie zagrożeniom jakie one stwarzają na chodniku, zapytaliśmy oficera prasowego suwalskiej Komendy Miejskiej Policji komisarz Elizę Sawko.

– Gdzie w mieście można poruszać się hulajnogą elektryczną?
– Zgodnie z art 33a Prawa o ruchu drogowym kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany:
– korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;
– korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h;
– zachować bezpieczny odstęp – nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego.
W przypadku, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący może wyjątkowo korzystać
z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h z zachowaniem następujących zasad:
– jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;
– zachowanie szczególnej ostrożności;
ü ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

– Szczególnie z tym ostatnim bywa różnie. Agresywni poruszający się na hulajnogach często traktują pieszych jak intruzów, a na zwrócenie im uwagi reagują niezwykle napastliwe.
– Suwalscy policjanci na każdej służbie zwracają uwagę na bezpieczeństwo pieszych, kierujących rowerami i hulajnogami. Poza tym organizują różne działania na przykład ,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, podczas których zwracają szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, jak również pieszych, czy nie łamią oni przepisów ruchu drogowego. Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i wzajemny szacunek na drodze. Uprawnienia do kontroli drogowych wobec pieszych, kierujących rowerami, hulajnogami elektrycznymi poza Policją ma również Straż Miejska.

– Czytelnicy „DwuTygodnika Suwalskiego” zwracają też uwagę na hulajnogi zalegające w różnych dziwnych miejscach na chodnikach.
– Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbardziej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.

– Dziękujemy za rozmowę.