W związku z organizacją imprezy plenerowej Suwałki Blues Festival suwalski Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że 𝙤𝙙 𝙘𝙯𝙬𝙖𝙧𝙩𝙠𝙪, 𝟭𝟭 𝙡𝙞𝙥𝙘𝙖 𝙤𝙙 𝙜𝙤𝙙𝙯. 𝟮𝟬:𝟬𝟬 𝙙𝙤 𝙣𝙞𝙚𝙙𝙯𝙞𝙚𝙡𝙞, 𝟭𝟰 𝙡𝙞𝙥𝙘𝙖 𝙙𝙤 𝙜𝙤𝙙𝙯. 𝟲:𝟬𝟬 zostaną zamknięta dla ruchu kołowego poniższe ulice oraz parking: :
𝙪𝙡. 𝙏. 𝙆𝙤𝙨́𝙘𝙞𝙪𝙨𝙯𝙠𝙞 (na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza i ul. L. Waryńskiego do skrzyżowania z Placem Marszałka J. Piłsudskiego) wraz z przyległymi parkingami,
𝙪𝙡. 𝘼. 𝙈𝙞𝙘𝙠𝙞𝙚𝙬𝙞𝙘𝙯𝙖 (na odcinku od skrzyżowania z ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Ks. K. A. Hamerszmita) wraz z przyległymi parkingami
𝙥𝙖𝙧𝙠𝙞𝙣𝙜𝙞 𝙥𝙧𝙯𝙮 𝙪𝙡. 𝙆𝙨. 𝙆. 𝘼. 𝙃𝙖𝙢𝙚𝙧𝙨𝙯𝙢𝙞𝙩𝙖 (na całej długości Parku Konstytucji 3 Maja)
Objazd będzie odbywał się ulicami: gen. J. Dwernickiego – T. Noniewicza – Wigierska – 24 Sierpnia – Zarzecze – Bakałarzewska – A. Mickiewicza – Ks. K. A. Hamerszmita – E. Plater – gen. W. Sikorskiego w Suwałkach.
Ponadto, w związku z ,,Paradą motocykli”, w 𝙨𝙤𝙗𝙤𝙩𝙚̨, 𝟭𝟯.𝟬𝟳.𝙬 𝙜𝙤𝙙𝙯. 𝟭𝟳:𝟬𝟬 – 𝟭𝟳:𝟯𝟬 nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na nw. ulicach:
dwukrotny przejazd kolumny pojazdów: 𝑢𝑙. 𝐴. 𝑀𝑖𝑐𝑘𝑖𝑒𝑤𝑖𝑐𝑧𝑎 – 𝑢𝑙. 𝐿. 𝑊𝑎𝑟𝑦𝑛́𝑠𝑘𝑖𝑒𝑔𝑜 – 𝑢𝑙. 𝑇. 𝑁𝑜𝑛𝑖𝑒𝑤𝑖𝑐𝑧𝑎 – 𝑢𝑙. 𝑔𝑒𝑛. 𝐽. 𝐷𝑤𝑒𝑟𝑛𝑖𝑐𝑘𝑖𝑒𝑔𝑜 – 𝑢𝑙. 𝑇. 𝐾𝑜𝑠́𝑐𝑖𝑢𝑠𝑧𝑘𝑖 – 𝑃𝑙𝑎𝑐 𝑀𝑎𝑟𝑠𝑧𝑎ł𝑘𝑎 𝐽. 𝑃𝑖ł𝑠𝑢𝑑𝑠𝑘𝑖𝑒𝑔𝑜 – 𝑢𝑙. 𝐾𝑠. 𝐾. 𝐴. 𝐻𝑎𝑚𝑒𝑟𝑠𝑧𝑚𝑖𝑡𝑎 – 𝑢𝑙. 𝐴. 𝑀𝑖𝑐𝑘𝑖𝑒𝑤𝑖𝑐𝑧𝑎 𝑤 𝑆𝑢𝑤𝑎ł𝑘𝑎𝑐ℎ;
ZDiZ prosi kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przeprasza za utrudnienia.

źródło: ZDiZ