Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta”, od 29.04.2024 r. zostanie wyłączony z ruchu odcinek ulicy pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Papiernia i ul. Wojska Polskiego II, odcinek ul. Wojska Polskiego II oraz odcinek ul. Papiernia w Suwałkach (zgodnie z załącznikiem graficznym), z możliwością dojazdu do przyległych posesji oraz obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Objazd odbywać się będzie wg załącznika graficznego.

Kierowców oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.

Źródło: ZDiZ