Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z budową zatoki autobusowej wraz z peronem przy ul. Utrata (w rejonie skrzyżowania z ul. Sejneńską) w dniach 13 – 17.05. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Utrata w Suwałkach. ZDiZ prosi kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przeprasza za utrudnienia.