Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z robotami drogowymi związanymi z przebudową skrzyżowania w dniu 7 lipca 2015 r. od godziny 7:00 nastąpi całkowite zamknięcie wlotu ulicy Przytorowej od ul. Utrata do wjazdu na bazę PKS w Suwałkach .

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania.