Utrudnienia na ul. Leśnej

Utrudnienia na ul. Leśnej

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w dniach 26 – 28.10.2022 r., w związku z realizacją zadania pn.  „Remont jezdni ul. Raczkowskiej w ciągu DW 655 w Suwałkach na odcinku za przejazdem kolejowym w kierunku centrum miasta. Remont nawierzchni bitumicznej na rondzie ul. Leśnej w ciągu DW 655 w Suwałkach”, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na rondzie na ul. Leśnej w Suwałkach (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655). ZDiZ prosi kierowców oraz pieszych o dostosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu.

źródło: ZDiZ Suwałki

Top