Urząd Miejski działa normalnie

Urząd Miejski działa normalnie

W związku ze stwierdzeniem zakażenia wirusem Covid-19 u Prezydenta Miasta Suwałk Urząd Miejski poinformował, że podejmowane są działania mające na celu ograniczenie ewentualnego dalszego rozprzestrzeniania zakażenia, które są konsultowane, ustalane i nadzorowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach.

25 września z samego rana pracownicy Urzędu zostali poinformowani o wytycznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach co do sposobu pracy.

Urząd Miejski w Suwałkach informuje, że wszystkie wydziały pracują i można w nich załatwić każdą sprawę. Dla bezpieczeństwa interesariuszy urzędu rekomenduje się ograniczenie do minimum kontaktów bezpośrednich z urzędem i załatwianie ich z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub przełożenie bezpośrednich wizyt na termin późniejszy.

Kierownictwo Urzędu, naczelnicy wydziałów i osoby które miały w okresie ostatnich siedmiu dni bezpośredni kontakt z Prezydentem Suwałk nie biorą udziału w obsłudze interesantów i będą ograniczały do niezbędnego minimum kontakt ze współpracownikami.

Wszystkie inne decyzje dotyczące organizacji pracy urzędu (ograniczenia dostępu, praca zdalna itp.) będą podejmowane niezwłocznie, adekwatnie do rozwoju sytuacji i w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach.

Top