Ruszyła rekrutacja do systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

WSCHODNI SZLAK ROWEROWY GREEN VELO taką nazwę nosi budowany właśnie szlak rowerowy poprowadzony przez pięć województw Polskich wschodniej. Szlak będzie przebiegał przez Suwałki następującymi ulicami: Reja, Tysiąclecia Litwy, Pułaskiego, Utratą i Sejneńską.

Ogłoszony został nabór obiektów zainteresowanych uzyskaniem statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom”. Będzie on trwał od 15 czerwca do 15 lipca 2015 r.

Do zgłoszenia w tym systemie zapraszamy z terenu Miasta Suwałki:

gestorów obiektów noclegowych i gastronomicznych,

zarządców atrakcji turystycznych,

punkty informacji turystycznej,

operatorów innych obiektów, mogących świadczyć usługi na rzecz turystów rowerowych: np. stacji paliw, serwisów rowerowych, wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego, itp.,

Zgłoszone obiekty zostaną umieszczone w ogólnodostępnej bazie danych, która od 31 lipca br. będzie się znajdowała na portalu informacyjnym o szlaku www.greenvelo.pl oraz
w dedykowanej aplikacji mobilnej.

W celu uzyskania rekomendacji „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom”, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na portalu www.greenvelo.pl.

Szczegółowych informacji na temat naboru i systemu rekomendacji MPR udziela zespół Konsultanta ds. Produktu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo tel. 507 245 142, 535 245 142, 88 33 27 964. mail; mpr@greenvelo.pl.

Zachęcamy podmioty branży turystycznej z terenu Miasta Suwałki o zgłoszenie się do bezpłatnego systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w terminie od 15 czerwca
do 15 lipca 2015 r.

206/2015