PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782)

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 czerwca 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 24.06.2015r. do 15.07.2015 r.) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 227/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku). Dotyczy sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym, położonej w Suwałkach przy ul. Patli 22.

205/2015