Prezydent Miasta Suwałk

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782)

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 czerwca 2015 r. r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 18 czerwca 2015 r. do 09 lipca 2015 r. wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rekreacyjne na okres 15 lat w drodze przetargu (Zarządzenie Nr 215/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 18.06.2015 r.).Dotyczy nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Stanisława Staniszewskiego stanowiących zbiornik wodny Sobolewo i w rejonie zbiornika.

203/2015