Urząd Miar w Suwałkach

Urząd Miar w Suwałkach

Wydział zamiejscowy Okręgowego Urzędu Miar otwarto w Suwałkach przy ul. gen. K. Pułaskiego 73, w budynku po byłej siedzibie straży pożarnej. W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in.: poseł Jarosław Zieliński, wojewoda Bohdan Paszkowski oraz zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna.

Wydział zamiejscowy w Suwałkach Okręgowego Urzędu Miar działa od trzech lat i stoi na straży rzetelności pomiarów na terenie Suwałk i Suwalszczyzny. Legalizuje przyrządy pomiarowe takie jak: taksometry, wagi sklepowe, jubilerskie, apteczne czy dystrybutory na stacji paliw. Sprawuje też nadzór metrologiczny nad użytkownikami przyrządów pomiarowych, weryfikuje czy przedsiębiorcy stosują legalne jednostki miar oraz czy posiadają ważne dowody legalizacji. Kontroluje firmy, markety i sklepy wielkopowierzchniowe, małe sklepy osiedlowe oraz placówki pocztowe. Więcej pisaliśmy o nim w DTS nr 3 z 2021 r.

W wydziale pracuje czterech inspektorów i jeden technik. Wydziałem zamiejscowym w Suwałkach kieruje Rafał Kapuściński. Rocznie obsługują około tysiąca firm z powiatów suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego.

Top