Jednogłośnie suwalscy radni zdecydowali o upamiętnieniu Żydów mieszkających w Suwałkach przed II wojną światową. Na Osiedlu II na rogu ulic Noniewicza i Waryńskiego zostanie ustawiony Kamień Pamięci z napisem: „Pamięci około 5 500 przedwojennych żydowskich mieszkańców Suwałk zamordowanych w czasie II wojny światowej w wyniku eksterminacyjnej polityki okupanta niemieckiego. W tym miejscu znajdowała się synagoga zdewastowana przez Niemców.” Będzie on wyryty po polsku, hebrajsku i angielsku.

W 2011 roku Towarzystwo Przyjaźni Izrael- Polska wystąpiło do Prezydenta Miasta Suwałki z apelem o upamiętnienie suwalskich Żydów- ofiar niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej. Od tego czasu Urząd Miejski w Suwałkach prowadził korespondencję z koordynatorem akcji upamiętnienia Żydów zamordowanych przez Niemców, w sprawie treści napisu i lokalizacji Kamienia Pamięci. Urząd Miejski zaproponował ustawienie Kamienia Pamięci na cmentarzu żydowskim w Suwałkach. Propozycja została odrzucona przez stronę żydowską. Treść napisu została ustalona po konsultacjach z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Koszt Kamienia Pamięci wraz z tablicą memoratywną wyniesie ok. 6 tys. zł, z czego 3 tys. zł pozyskało Towarzystwo Przyjaźni Izrael- Polska.

Gmina żydowska w Suwałkach została założona w 1821 roku, wtedy też zbudowano Wielką Synagogę przy obecnej ul. Noniewicza. Została ona ostatecznie zburzona jako ruina w 1956 roku. Według różnych źródeł Żydzi stanowili w różnych okresach nawet ok. jednej trzeciej ogółu mieszkańców Suwałk. Przykładowo w 1827 roku było ich 32%,w 1931 r.- 34%. W listopadzie 1939 r. suwalskich Żydów deportowali Niemcy.

Współcześnie w Suwałkach pamięć o Żydach przywołują:

– zabytkowy cmentarz( kirkut) przy ul. Zarzecze- założony w 1825 r. o powierzchni 3,8 ha; najstarszy z zachowanych ok. 20 nagrobków pochodzi z 1856 r.;

– tablica poświęcona urodzonemu w 1907 r. w Suwałkach poecie Abrahamowi Sternowi na kamienicy przy ul. Kościuszki 54 od strony ul. Waryńskiego;

– popiersie Janusza Korczaka na skwerze przy ul. Noniewicza.