Unijne dofinansowanie na suwalskie projekty

Unijne dofinansowanie na suwalskie projekty

Miasto Suwałki oraz suwalskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzymają dofinansowanie na cztery projekty, które zostały zgłoszone do Programu Transgranicznego Polska-Litwa: nowe tereny rekreacyjne, zajęcia sportowe, sprzęt komunalny oraz modernizacja urządzeń wodociągowych. W sumie do Suwałk trafi blisko 1 000 000 euro.

– Wraz z naszymi partnerami z Litwy przygotowaliśmy wnioski do Programu Transgranicznego Polska-Litwa. Cieszę się, że zakwalifikowały się one do realizacji. Wieloletnia współpraca z sąsiadami z Litwy przyniesie kolejne wymierne efekty dla naszych mieszkańców – informuje prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Jakie to będą projekty?

– „Poprawa stanu zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie transgranicznym” – projekt zakłada m.in.: stworzenie Ogrodu Sensorycznego na bulwarach, nad rzeką Czarna Hańcza, zajęcia sensoryczne i warsztaty ekologiczne dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, szkolenia dla pracowników Zarządu Dróg i Zieleni dotyczące zmian klimatu, diagnostyki i inspekcji drzew oraz zakup sprzętu do pielęgnacji ogrodu: ciągnika rolniczego i kosiarki samojezdnej. Kwota dofinansowania dla Miasta Suwałki: 410 390,46 euro;

– „Green Minded Cooperation” – planowane działania to m.in.: zakup samochodu elektrycznego do odbioru śmieci z ulicznych koszy miejskich, założenie zamków elektronicznych do 6 wiat śmietnikowych. Kwota dofinansowania dla Miasta Suwałki: 104 741,31 euro;

– „Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza” – w ramach projektu zostanie zorganizowany obóz bokserski i 4 imprezy biegowe dla dzieci i dorosłych (wiosna, lato, jesień, zima), otwarte treningi biegowe dla mieszkańców, konsultacje trenerskie, dietetyczne, kursy trenerskie. Projekt przewiduje, że zostanie kupiony sprzęt sportowy m.in. sekcja bokserska: ring treningowy, worki treningowe, stroje sportowe, rowery spinningowe, urządzenia do mierzenia podstawowych parametrów ciała, waga analityczna oraz sprzęt do biegania: sprzęt do elektronicznego pomiaru czasu, obuwie do biegania, oznakowanie tras biegowych. Kwota dofinansowania dla Miasta Suwałki: 105 291 euro;

– „Wzmacnianie współpracy pomiędzy krajami i podejmowanie wspólnych działań na rzecz ograniczania zanieczyszczeń środowiska oraz wdrażanie działań zapobiegawczych na rzecz ochrony środowiska” – w ramach projektu PWiK zrealizuje m.in.: doposażenie laboratorium spółki poprzez zakup różnego rodzaju urządzeń do badania ścieków, modernizację stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków dla pojazdów dowożących ścieki, modernizację systemu sterowania procesami oczyszczania ścieków. Kwota dofinansowania dla PWiK: 374 427,89 euro.

Top