Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz  podpisał dwie umowy, dzięki którym wyremontowany zostanie fragment ul. Świerkowej oraz poprawi się bezpieczeństwo pieszych przy ul. Północnej. Na oba zadania Miasto Suwałki pozyskało dofinansowanie. W sumie inwestycje pochłoną prawie 2 mln zł.

Ulica Świerkowa zostanie wyremontowana na odcinku od. ul. gen. K. Pułaskiego do skrzyżowania z Nowomiejską. Nowa jezdnia będzie kosztować 977 985 zł.

Z kolei przy ulicy Północnej powstanie ciąg pieszo – rowerowy, chodniki, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych oraz dedykowane oświetlenie na przejściu i dojściu do niego. Inwestycja jest warta 837 908 zł.

Obie inwestycje zrealizuje firma PDM Suwałki. W przypadku ul. Świerkowej będzie miała na to 330 dni licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy lecz nie później niż do 30.09.2024 r. Na ul. Północnej termin jest krótszy. Firma będzie miała na prace 270 dni licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy, lecz nie później niż do 31 lipca 2024.