Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podpisał dziś dwie umowy z Mieczysławem Baszko, Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Maciejem Żywno, Wicemarszałkiem Województwa na dofinansowanie dwóch inwestycji drogowych w Suwałkach. Jedna dotyczy przebudowy u. Reja, a druga ul. Bakałarzewskiej. Obie inwestycje warte ponad 8 mln zł są w 90% dofinansowane środkami z Unii Europejskiej.

Trwający obecnie III już etap przebudowy ul. Reja wart jest w sumie 5 772 003,35 zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 30 października. Przebudowa trwa na odcinku od cmentarza komunalnego do granic administracyjnych miasta.

Ul. Reja na tym odcinku będzie miała 7 metrów szerokości, zupełnie nowy asfalt, po stronie wschodniej znajdzie się tam dwupasmowa, asfaltowa ścieżka rowerowa oraz oświetlenie. Tak w skrócie można scharakteryzować drugą największą tegoroczną inwestycję naszego Miasta.

Druga inwestycja to przebudowa ul. Bakałarzewskiej. Tu termin to 30 września, a koszt inwestycji opiewa na 2 553 000 zł. W ramach inwestycji zostanie zmodernizowany ponad kilometrowy fragment ulicy od granic administracyjnych Miasta do stacji paliw na ww. ulicy.

Zostaną wybudowane zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki kamiennej, wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej oraz miejsca postojowe. Wykonane zostaną pobocza z kruszywa naturalnego oraz wyprofilowanie i uporządkowane rowy przydrożne. Przebudowane zostanie oświetlenie ulicy, a także wykonane będzie nowe oznakowanie pionowe i poziome ulicy.

– Gdyby nie środki finansowe, które Marszałek Województwa Podlaskiego zgodził się przeznaczyć na przebudowę tych dróg na pewno nie udałoby się nam zrealizować tych inwestycji w tym roku – informuje prezydent Cz. Renkiewicz.