Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, podpisał dziś umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo Mostowym S. A. w Suwałkach na przebudowę ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – etap I – ul. Bakałarzewska.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – etap I – ul. Bakałarzewska w następującym zakresie:

– roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne,
– przebudowa nawierzchni ulicy wraz ze wzmocnieniem do kategorii ruchu KR4,
– budowa zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej,
– budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej,
– budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
– budowa miejsc postojowych,
– wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego oraz wyprofilowanie i uporządkowanie rowów przydrożnych,
– wykonanie przepustów z rur PEHD pod jezdnia i zjazdami,
– zagospodarowanie terenu poprzez założenie zieleni drogowej,
– przebudowa oświetlenia ulicy,
– wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego ulicy.

Wśród wykonawców znalazły się firmy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex Sp. z o.o. z Warszawy, Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. z Olecka, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Suwałk, Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa oraz Budimex S.A. z Warszawy.

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Suwałk na kwotę 2.313.560,23 zł brutto okazała się najkorzystniejszą ofertą.

Zestawienie wszystkich ofert znajduje się tutaj – zestawienie ofert

Projekt współfinansowany ze środków UE ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013.