Za maksymalnie trzy i pół roku ruch tranzytowy ominie Suwałki – przewiduje podpisana w obecności prezydenta Suwałk  Czesława Renkiewicza umowa pomiędzy GDDKiA, a Budimexem, wykonawcą obwodnicy. Ta będzie miała długość 12,8 km w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej i będzie przedłużeniem oddanej do użytku 7 listopada 2014 roku obwodnicy Augustowa.

Obwodnica Suwałk będzie realizowana w  systemie „Projektuj i Buduj”. Przetarg został ogłoszony 12 listopada ubiegłego roku, a najkorzystniejszą ofertę – firmy Budimex – wybrano 11 sierpnia 2015. Za kwotę 299,4 mln. zł., wykonawca zobowiązał się do zrealizowania inwestycji w 34 miesiące (nie licząc 3-miesięcznych okresów zimowych dotyczących samej budowy). Obwodnica objęta zostanie 10-letnią gwarancją.

O szczegółach budowy obwodnicy Suwałk Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk poinformował dziś na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej w Suwałkach.

– Miałem przyjemność wziąć dziś udział w podpisaniu umowy na budowę suwalskiej obwodnicy. Myślę, że teraz już nic nie stanie na przeszkodzie i ta inwestycja na którą czekają wszyscy mieszkańcy naszego miasta zostanie w końcu zrealizowana – powiedział prezydent

Obwodnica Suwałk łączyć się będzie z dwujezdniowym fragmentem obwodnicy Augustowa (12 km)  na węźle „Suwałki Południe” (dawniej Lotnisko). Następnie ominie Suwałki od zachodu i północy. Całość (obie obwodnice) będzie stanowić przeszło 24-kilometrowy  fragment  drogi ekspresowej S 61. Obwodnica Suwałk to dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas rozdzielający, pas awaryjny, drogi serwisowe. Co ciekawe, droga przewidziana jest do realizacji w nawierzchni cementowej – będzie to pierwsza tego typu „eska” na Podlasiu, oczywiście przystosowana do  najcięższego ruchu KR6, dopuszczalny nacisk– 115 kN / oś.

Zgodnie z umową wykonawca ma 10 miesięcy na zaprojektowanie, potem 5 kolejnych  na uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej,  a na koniec – 19 miesięcy na budowę obwodnicy i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia m.in. rozbudowany zostanie węzeł Suwałki Południe, powstanie też nowy węzeł Suwałki Zachód oraz elementy węzła Suwałki Północ tj. łącznica P1 o długości ok. 670 m do istniejącej dk 8, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.   Planowana jest budowa siedmiu obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy, pięciu nad nią i jednego nad torami PKP.

 

Parametry techniczne obwodnicy:

  • dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (2×2)
  • szerokość pasa ruchu – 3,5 m
  • szerokość pasów awaryjnych – 2,5 m
  • szerokość nawierzchni – 10 m
  • szerokość pasa rozdzielającego – 5 m
  • nośność – 115 kN/oś

źródło: strona internetowa GDDKiA Białystok