Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Miasto Suwałki chce zrealizować wart blisko 600 000 zł projekt dedykowany dla osób z niepełnosprawnością. Dzięki jego realizacji poprawi się dostępność budynków: Zespołu Szkół nr 6 oraz Urzędu Miejskiego przy ul. A. Mickiewicza. Na ten cel władze Suwałk pozyskały 250 000 zł z programu „Dostępność Plus”.

W Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach planuje się budowę wewnętrznego szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego oraz wykonanie wewnętrznego podjazdu dla osób z niepełnosprawnością. Winda zostanie zlokalizowana w północnym skrzydle obiektu szkoły i obsługiwać będzie 3 kondygnacje: parter, gdzie funkcjonuje sekretariat i archiwum szkoły, oraz kolejne dwa piętra, gdzie znajduje się biblioteka szkolna oraz sale dydaktyczne.

–  W Zespole Szkół nr 6 kontynuujemy działania rozpoczęte w ubiegłym roku. Placówkę wyposażyliśmy już w jedną windę. Sukcesywnie każdego roku przeprowadzamy prace, które dostosowują starsze budynki naszych placówek oświatowych do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. W latach ubiegłych takie prace wykonano między innymi w Szkołach Podstawowych nr 2 i 4 – przypomina Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Z kolei w Urzędzie Miejskim zostaną zakupione urządzenia oraz oznaczenia ułatwiające obsługę interesantów. Będzie to polegało na montażu na schodach oznaczeń kontrastowych, planów tyflograficznych, pól uwagi oraz bezpiecznej ewakuacji z budynku poprzez zakup krzesła ewakuacyjnego. Kupione będą także takie urządzenia jak lupa elektroniczna i urządzenie lektorskie.

Top